Uslovi najma

Vozilo može iznajmiti isključivo lice (u daljem tekstu najmoprimac) koje ima navršenu 21. godinu i poseduje vozačku dozvolu minimum 2 godine.

Prilikom preuzimanja automobila najmoprimac je u obavezi da da na uvid važeće dokumente: pasoš ili ličnu kartu i vozačku dozvolu, koje su disponenti PEKA Rent a Car-a u obavezi da iskopiraju i čuvaju u evidenciji. Najmoprimac je u obavezi da potpiše ugovor u kojem je saglasan sa ugovorenom cenom vozila i dodatnih usluga, visinom depozita i tačnim vremenom povratka vozila.

Iznajmljeno vozilo ne sme biti upotrebljavano:

- pod uticajem alkohola, sredstava za umirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lekova;

- u protivzakonite svrhe (npr. krivična dela, carinski i devizni prekršaji...);

- za plaćeni prevoz putnika ili robe;

Ukoliko dođe do bilo kakvog saobraćajnog ili komunalnog prekršaja, sve kazne padaju na teret korisnika (parking, komunalne, saobraćajne i prekršajne kazne)!!!

Top